PITERSON Sp. z o.o.

Zarządzanie budynkami warszawa | PITERSON Sp. z o.o.   

Opis

Nieruchomości stanowią cenny składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Ich wygląd i standard rzutuje również na wizerunek danej firmy, jej publiczny odbiór, a przez to uzyskiwane wyniki biznesowe. Nieatrakcyjny, zaniedbany obiekt źle świadczy o standardzie produktów i usług właściciela, zniechęca i staje się słabym punktem. Trafnym posunięciem jest skorzystanie z usługi licencjonowanego administratora. Całościowe zarządzanie budynkami w Warszawie to zadanie, które można powierzyć firmie Piterson.

Przykłada ona dużą wagę do ekonomicznej efektywności działań, profesjonalizmu i odpowiedzialności za rezultat. Zajmuje się pracami związanymi z bieżącą opieką techniczną i administracyjną nad budynkami oraz ich otoczeniem, odpowiada za przedsięwzięcia modernizacyjne oraz remontowe, dba o czystości, bezpieczeństwo, prawne sprawy formalne i dotyczące optymalizacji eksploatacyjnej.

Staranność, rzeczowa wiedza oraz klasa organizacyjna powodują, że ma renomę dobrze reprezentującej interesy klienta.


Dodaj Opinie


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

NIEDALEKO: