LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych

LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych • Badanie zanieczyszczenia gruntu   

Opis

Współcześnie laboratoria analiz fizykochemicznych mają coraz więcej zleceń. Ekspertyza środowiskowa obejmuje nie tylko poziom emisji CO2 do atmosfery, ale i badanie zanieczyszczenia gruntu. To bardzo szeroki zakres analiz gleb rolniczych i ogrodniczych. Kiedy warto pobrać próbki i wysłać je do laboratorium? Najczęściej robi się to na terenach przemysłowych, ale nie tylko. Ziemie uprawne bada się pod kątem ilości zanieczyszczeń:

  • ściekowych,
  • substancjami ropopochodnymi,
  • po stosowaniu gnojówki czy innych nawozów,
  • opadowych – kwaśne deszcze.

Sposób pozyskiwania materiału badawczego zależy od rodzaju substancji. Pracownicy firmy Labotest dysponują odpowiednim sprzętem zarówno do pobrania, jak i transportu oraz analizy laboratoryjnej wszelkiego rodzaju próbek. Mogą to być np. związki pochodzenia organicznego i nieorganicznego.


Dodaj Opinie


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

NIEDALEKO: