Wycena nieruchomości - Luiza Święcicka

Wycena nieruchomości - Luiza Święcicka - Rzeczoznawca operat szacunkowy   

Opis

Nieruchomości są często przedmiotami wyceny w gospodarce wolnorynkowej. Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują zasady wyceny nieruchomości, są:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Opracowany przez rzeczoznawcę operat szacunkowy musi obrazować całe przeprowadzone przez niego postępowanie, w wyniku którego została określona wartość nieruchomości. Sposób sporządzenia operatu świadczy o staranności autora. Jeśli dokument jest szczegółowy oraz kompletny i jeśli został opracowany zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi, budzi zaufanie co do wyniku wyceny.  

Skrupulatnych i obiektywnych rzeczoznawców można znaleźć m.in. we wrocławskiej firmie LS-Wyceny, która zapewnia swoim  klientom najwyższy poziom świadczonych usług.


Dodaj Opinie


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

NIEDALEKO: