Bazo

Przepusty ppoż   

Opis

Budynki wyposażone są w różnego rodzaju instalacje, w tym wodne, gazowe, wentylacyjne, c.o. teletechniczne. Instalacje te przechodzą przez przejścia i przepusty ppoż. Jeżeli są one niezabezpieczone, może dojść do wybuchu pożaru, a zatem do sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi. 

Jeżeli szukasz firmy, która zabezpieczy przejścia i przepusty ppoż. w budynku w Łodzi, w Warszawie lub w pobliskiej miejscowości, możesz zgłosić się do BAZO. Ta bierna ochrona budynków daje ochronę przed nagłym rozprzestrzenieniem się ognia i dymu. BAZO oferuje swoje usługi przede wszystkim zakładom pracy, instytucjom, szkołom zlokalizowanym w województwie łódzkim i mazowieckim.

Klientów, którzy chcieliby skorzystać z usług BHP lub z profilaktyki przeciwpożarowej oferowanej przez BAZO, zachęca się do nawiązania kontaktu z tą firmą.


Dodaj Opinie


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

NIEDALEKO: